Kapat
İ D O S B

Hukuk

...

Av. Meral AKTAŞ

meralaktas@ideriosb.org.tr

Bölgenin kamulaştırma, imar planı uygulaması, alt yapı tesislerinin yapımı, bakım onarım ve işletilmesi, her türlü ruhsat işlemleri, ve buna benzer diğer konularla ilgili Bölgenin 3. şahıslarla ilişkilerinde doğan ve doğacak olan tüm hukuki problemlerin takibi;


Bölge adına gerekli işlemlerin yapılması ve yaptırılması konusunda sözleşmeler, ihtarlar, yazışmalar, itirazlar, dava açma, açılmış davaların takibi, icralar vb. tüm hukuki işlemler.