Kapat
İ D O S B

Arıtma

Bölgemizde, atıksuların arıtılması amacıyla kurulan Atıksu Arıtma Tesisimiz ve bölgedeki proses suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Su Arıtma Tesisimiz bulunmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi

1994 yılından bu yana işletilen ve 2011 yılında tesisin iyileştirilmesi ve arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi amacıyla büyük bir yatırımla revize edilen 36.000m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi; 2 Yüksek Çevre Mühendisi ve 2 Laborantın görev aldığı toplam 30 kişilik bir ekip ile 7/24 işletilmektedir.


Yapılan revizyon kapsamında;
Öncelikle, çevreye verilen rahatsızlıkları gidermek amacıyla; koku oluşumuna sebebiyet verebilecek tüm havuzların üzeri kapatılmış, ortam havası kimyasal yıkama içerikli koku arıtma sistemleriyle arıtılarak temiz bir şekilde havaya verilmeye başlanmıştır.


Ayrıca; atıktan enerji üretilmesi ve arıtma işlemi sonucu oluşan çamurlara depolanabilir stabil özellik kazandırılması amacıyla çamur miktarını da azaltan Çamur Çürütme Ünitesi kurulmuştur. Çürütme işlemi sonucunda üretilen biogaz; sistemde ısıl enerjiye dönüştürülerek, çamurun %90 kuruluğa getirildiği Çamur Kurutma Tesisimizde fosil yakıt kökenli yakıt kullanımına gerek kalmadan kullanılmaya başlanmıştır.


Bölgenin tüm atıksularının ilgili yönetmelik ve kriterler doğrultusunda arıtılmasıyla birlikte ayrıca, Su-Atıksu Laboratuar çalışmaları kapsamında bölge içerisindeki atıksu deşarj kontrolleri hizmeti de verilmektedir.

Su Arıtma Tesisi

Sanayicimizin ihtiyacı olan suyun kalitesini artırmak, içme suyu kalitesinde su üretmek ve sanayicimizin kullanımına sunmak için Ters Ozmos, Ultra Filtrasyon prosesine sahip İleri Su Arıtma Tesisinin inşaatı tamamlanmış, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren 2. Kalite Proses suyu Bölge Sanayicimizin hizmetine sunulmuştur.


Diğer yandan Bölgenin önemli bir ihtiyacı olan 1. Kalite Proses Suyu üretimi için de deneme çalışmaları sürmektedir.Bu ünite tamamlandığında Bölge'nin tüm ihtiyacını karşılayacak miktarda ve çok daha kaliteli su sanayicimiz hizmetine sunulacaktır.

Kavaleto Tesisi

Deri endüstrisinde ham derilerin işlenmesi sonucu oluşan organik, kalorifik değeri yüksek kavaleto atıkları, bölgemizce işletilen Kavaleto Tesisimizde ham madde olarak kullanılmakta ve hayvansal don yağ üretilmektedir. Üretilen yağlar; enerji, kozmetik gibi farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmalar ile bölgemizden kaynaklanabilecek atık miktarı çevreci bir yaklaşımla minimize edilirken aynı zamanda da enerji değeri yüksek olan atıkların değerlendirilmesiyle, ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.


Kavaletodan don yağ üretimi sonucu arta kalan kavaleto posası/deri artığı, kurulumu tamamlanan ve işletmeye alınan Biogaz Üretim/Çamur Çürütme Tesisimizde kullanılarak arıtma çamuruna ilave olarak biogaz elde edilmektedir.