Kapat
İ D O S B

Altyapı

İDOSB Altyapı inşaatına 1985 yılında başlanmış olup, 1992 yılında bitirilmiş ve Deri Sanayi Kazlıçeşme den 1993 yılında taşınarak faaliyete geçmiştir.


Kanalizasyon şebekesi olarak inşaa edilen 46,1 kmlik üç ayrı genel, sülfürlü, kromlu atıksu hatları ile toplanan sular, bir milyon nüfüslu bir şehrin arıtmasını yapabilecek kapasitede tasarlanan arıtma tesisine ulaştırılarak fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmaktadır.


Yağmursuyu şebekesi olarak inşaa edilen14,2 kmlik hat ile toplanan yağmur suları, Bölge tarafından yapılan ve yaklaşık olarak3.500.000 m3su tutma kapasiteli göletlerde depolanmaktadır.


Ayrıca Bölge içi 19 km, otoyol bağlantısı için 2 km uzunluğunda yol ile 10 km servis yolu inşaa edilerek bakım ve işletmesi yapılmaktadır.